Hakkında

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin amacı, kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini proaktif olarak ele alıp yöneterek önemli etkiler yaratmış projelerini ve iş modellerini öne çıkarmak ve geniş kitleler ile paylaşmak; bunların rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek ve sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmaktır.

Bugünün iş dünyası, kıt doğal kaynaklar, zayıf finansal piyasalar, sınırlı yerel satın alma gücü ve nitelikli yetenek eksikliği gibi büyüme potansiyellerini sınırlayan sorunlarla/zorluklarla karşı karşıya. Kurumların, bu sorunlarla/zorluklarla başa çıkması ve büyümelerini hızlandırma yolunda riskleri fırsata çevirmesi için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu ve vizyoner bakış açılarıyla geliştirilmiş sürdürülebilir iş modellerine geçmeleri kaçınılmaz.

Sustainable Development Goals

Değişim çaba ve zaman gerektiren bir konudur; bu nedenle uzun vadeli, evrensel hedef ve stratejiler olmadan gerçekleşmesi beklenemez. Sürdürülebilirlik Akademisi olarak, bu değişim ve dönüşümü teşvik etmek amacıyla 16 ana kategori belirledik; yenilikçi ve vizyoner yaklaşımlarıyla rol model olmak için iş dünyasına çağrı yapıyoruz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne başvurular tüm sektörlere açıktır. Sürdürülebilir iş modellerine geçişin özel sektör ve kamunun ortak çabaları ve katkıları ile gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu kapsamda sadece büyük ölçekli şirketler değil, KOBİler, Startuplar ve Belediyeler de başvuruda bulunabilir. Tüm başvurular, alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan jüri tarafından değerlendirilir.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin, sürdürülebilirlik dönüşümünü hedefleyen birçok yenilikçi projenin ortaya çıkmasına ilham ve yön vermesi dileğiyle!

Neden Başvurmalısınız?

Neden Başvurmalısınız? 

Başvuran kurumlar Türkiye’de sürdürülebilir gelecek hedefi ile yeni ekonominin örnek lider kurumları arasında yer alacak ve diğer kuruluşlara model teşkil edecek projelerini paylaşarak sürdürülebilir iş modellerinin gelişmesine ve değişimin ivme kazanmasına katkıda bulunacaklardır.

Çığır açan sürdrürülebilirlik girişimin ile LİDER OL!

Kurumsal itibarını ARTTIR ve paydaşların ile güven inşaa et!

Sürdürülebilirlik taahhütlerini ve değerlerini VİTRİNE ÇIKAR!

SDG ve kurum iş modelleri uyumunu PAYLAŞ!

Türkiye’nin lider markaları ile performansını KARŞILAŞTIR!

TAKIMINI ÖDÜLLENDİR ve onların kendileri ile gurur duymalarını sağla!