Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne katılmak için online sistem üzerinden kullanıcı adı/şifre oluşturduktan sonra başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu dilediğiniz zaman kaydedebilir ve son başvuru tarihine kadar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, startup ve belediyeler başvurabilir. Sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına girebilir.

Projenizin başvuru için uygun olup olmadığını öğrenmek için başvuru koşullarını ve kategori açıklamalarını başvuru öncesinde mutlaka inceleyiniz. Ayrıntılı sorularınız & kategori yönlendirmeleri için; Sürdürülebilirlik Akademisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Aynı proje ile birden fazla kategoriye başvurabilirsiniz fakat projenizin her bir kategori için gereken uygun niteliklere sahip olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Her bir başvuru için ayrı kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Evet. Her bir başvuru için kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar ödemesi gerçekleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. (Bknz. Başvuru Koşulları – Başvuru Bedelleri)

Başvurularınız ile ilgili olarak, son başvuru tarihine kadar aşağıda yer alan bağlantı üzerinden gerekli adımları izleyerek Kredi Kartı veya EFT ile ödeme yapmanız gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, Jüri üyeleri tarafından başvuru süreci kapandıktan sonra gerçekleşir. Jüri üyeleri, aday listesindeki başvuruları belirtilen kriterlerine göre puanlandırma sistemi ile değerlendirir. Bu puanlandırma sonunda önce finalistlerin listesi ve sonrasında ise ödül sahipleri belirlenir. (Bknz. Başvuru Koşulları – Değerlendirme)