Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir İş Ödülleri için tüm başvurularOnline Başvuru Sistemiüzerinden, Başvuru Formu’nunda yer alan soruların ilgili proje/iş modeliniz kapsamında yanıtlandırılması ile yapılmaktadır. Başvuru sistemine kullanıcı girişi yaparak kurum profilinizi oluşturduktan sonra tüm detayları buradan inceleyebilir, başvuru hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Siz onaylamadığınız sürece başvurunuz değerlendirmeye alınmaz. 

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahipbüyük ölçekli işletme,KOBİ,startupvebelediyelerbaşvurabilir. Sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) yalnızca belirlenen kategorilere (Sürdürülebilirlik İletişimi ve Sürdürülebilir İş Raporlaması) başvurabilir. Bu tanımların dışında kalan kuruluşlar (akademik kurumlar vb.) ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına girebilir. (Detaylı bilgi içinBaşvuru Koşulları) 

Projenizin başvuru için uygun olup olmadığını öğrenmek için başvuru koşullarını ve kategori açıklamalarını başvuru öncesinde mutlaka inceleyiniz. Ayrıntılı sorularınız & kategori yönlendirmeleri için;Sürdürülebilirlik Akademisiile iletişime geçebilirsiniz. 

Aynı proje ile birden fazla kategoriye başvurabilirsiniz fakat projenizin her bir kategori için gereken uygun niteliklere sahip olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Her bir başvuru için ayrı kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

Evet. Her bir başvuru için kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar ödemesi gerçekleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz. (Bknz.Başvuru Koşulları – Başvuru Bedelleri) 

Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru süreci kapandıktan sonra gerçekleşir. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından başvuru şartlarına uyum kontrolü yapıldıktan sonra, tüm başvurular jüri tarafından değerlendirilir ve ön elemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden geçen başvurular finalist olarak belirlenir. Finale kalan başvurular arasında yapılan ikinci değerlendirme sonucunda ödül sahipleri belirlenir. (Bknz.Değerlendirme).