Sıkça Sorulan Sorular

Sürdürülebilir İş Ödülleri için tüm başvurular Online Başvuru Sistemi üzerinden, Başvuru Formu’nunda yer alan soruların ilgili proje/iş modeliniz kapsamında yanıtlandırılması ile yapılmaktadır. Başvuru sistemine kullanıcı girişi yaparak kurum profilinizi oluşturduktan sonra tüm detayları buradan inceleyebilir, başvuru hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Siz onaylamadığınız sürece başvurunuz değerlendirmeye alınmaz.

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahip büyük ölçekli işletme, KOBİ, startup ve belediyeler başvurabilir. Sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf vb.) yalnızca belirlenen kategorilere (Sürdürülebilirlik İletişimi, İşbirliği ve Sürdürülebilir İş Raporlaması) başvurabilir. Bu tanımların dışında kalan kuruluşlar (Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Odaları vb.) ve akademik kurumlar ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına girebilir.

Projenizin başvuru için uygun olup olmadığını öğrenmek için başvuru koşullarını ve kategori açıklamalarını başvuru öncesinde mutlaka inceleyiniz. Ayrıntılı sorularınız & kategori yönlendirmeleri için; Sürdürülebilirlik Akademisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Aynı proje ile birden fazla kategoriye başvurabilirsiniz fakat projenizin her bir kategori için gereken uygun niteliklere sahip olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Her bir başvuru için ayrı kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Evet. Her bir başvuru için kayıt ücreti ödenmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar ödemesi gerçekleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru süreci kapandıktan sonra gerçekleşir. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından başvuru şartlarına uyum kontrolü yapıldıktan sonra, tüm başvurular jüri tarafından değerlendirilir ve ön elemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden geçen başvurular finalist olarak belirlenir. Finale kalan başvurular arasında yapılan ikinci değerlendirme sonucunda ödül sahipleri belirlenir. (Bknz. Değerlendirme)