Jüri:

Sürdürülebilir İş Ödülleri her kategoride tarafsızlık ilkesi ile Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden ve bağımsız uzmanlarından oluşan jüri üyeleri ile değerlendirilmektedir. Jüri üyelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Metodoloji:

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından başvuru şartlarına uyum kontrolü yapıldıktan sonra, tüm başvurular jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre 5’li puanlama sistemi ile değerlendirilir ve ön elemeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeden 3.5 puan ve üstü alan projeler finalist olarak belirlenir. Daha sonra jüri üyelerinin finale kalan projeleri ikinci kez değerlendirmesi sonucunda ödül sahipleri belirlenir.

Değerlendirme Kriterleri:

 • Proje başvurduğu kategorinin kriterlerini etkin bir şekilde karşılıyor mu?

 • Proje sürdürülebilir bir iş modeli mi ve kurumun genel sürdürülebilirlik stratejisine entegre olmuş mu?

 • Projenin değişimi gösteren şeffaf, etkin, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir sonuçları var mı?

 • Projenin sınırları zorlayıp değişimi hedefleyen gelecek hedefleri var mı?

 • Sonuçların ve değişimin değer zincirindeki paydaşlar ile şeffaf iletişimi yapılıyor mu, bir geri bildirim mekanizması var mı?

Değerlendirme Kriterleri – Sürdürülebilir İş Raporlaması:

 • Raporun hazırlık aşamasında iç ve dış paydaşların sürece katılımı etkin bir şekilde sağlanmış mı?

 • Rapor hazırlanırken uluslararası raporlama ilkeleri/standartları kullanılmış ve onaylanmış mı?

 • Hazırlanan raporun tüm paydaşlar ile iletişim stratejisinin değişimi gösteren etkin ve ölçülebilir sonuçları var mı?

 • Raporun etki alanını büyütmek üzere standart iletişim uygulamalarının dışında yaratıcı bir iletişim stratejisi var mı?

 • Raporun değer zincirinde yer alan paydaşlar için oluşturulan bir geribildirim mekanizması var mı?

 • Kurumun rapor kapsamında sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek stratejisi / taahhüt / hedefleri var mı?

Başvuru Takvimi: