Başvuru Koşulları

Kimler Katılabilir?

Sürdürülebilir İş Ödülleri’ne merkezi ve/veya işletme yeri Türkiye sınırları içerisinde bulunan tüzel kişiliğe sahipbüyük ölçekli işletme, KOBİ*, startup** ve belediyeler***başvurabilir. 

Ayrıca sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf)**** yalnızca belirlenen kategorilere başvuru yapabilir. 

Bu tanımların dışında kalan kurumlar (akademik kurumlar vb.) ödül başvurusunda bulunamazlar. Ancak bu kurumların özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdikleri projeler, proje paydaşı şirketin başvurusu ile dolaylı olarak ödül kapsamına alınmaktadır. 

Sürdürülebilir iş modelleri ile etki alanını büyüten ve uluslararası alana yayılan proje başvuruları da ödüllerin kapsamına dahil edilmiştir. Bu kapsama giren başvurular diğer başvurulardan ayrı olarak değerlendirilmektedir. 

*Kobi Tanımı

Kriter 

Mikro Ölçekli 

Küçük Ölçekli 

Orta Ölçekli 

Çalışan Personel Sayısı 

< 10 

< 50 

< 250 

Yıllık Net Satış Hâsılatı 

≤ 10 Milyon TL 

≤ 100 Milyon TL 

≤ 500 Milyon TL 

Yıllık Mali Bilanço Toplamı 

≤ 10 Milyon TL 

≤ 100 Milyon TL 

≤ 500 Milyon TL 

** Startuplar yalnızca Startup kategorisine başvuruda bulunabilir. 

 *** Belediye iştirakleri, büyük ölçekli işletme olarak değerlendirilmektedir. 

**** Sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) sadece Sürdürülebilirlik İletişimi ve Sürdürülebilir İş Raporlaması kategorilerine başvuruda bulunabilir. 

Başvuru Ücretleri

Başvurunuzun değerlendirmeye girmesi için son başvuru tarihine kadar Online Başvuru Sistemi üzerinden gerekli adımları izleyerek Kredi Kartı veya EFT ile ödeme yapmanız gerekmektedir.

Kriter 

Başvuru Ücreti

Büyük Ölçekli İşletme 

3650 TL + KDV (%18)

KOBİ 

2300 TL + KDV (%18)

Startup

1250 TL + KDV (%18)

Belediyeler 

2300 TL + KDV (%18)

Dernek, Vakıf

2300 TL + KDV (%18)

* Birden fazla başvuru olduğu takdirde, her başvuru için ayrıca katılım bedeli ödenir.

Başvuru Takvimi

takvim

Katılım Şartları ve Koşullar

1. Sürdürülebilir İş Ödülleri yalnızca özel sektör, belediye ve sivil toplum kuruluşları (dernek, vakıf) başvurularına açıktır. Bunun dışında kalan kurumlar (akademik kurumlar vb.)  başvuruda bulunamazlar. Başka bir kurum adına yapılan başvurular sadece o kurumun onayı alınmış ise geçerli sayılır.

2. Başvurular başvuru formunda yer alan ve ölçülebilir çıktıları hedefleyen bilgiler kapsamında yapılır. Uygulamaya geçmemiş, henüz sonuç alınmamış, proje aşamasında olan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3. Kurumlar her bir proje için ayrı bir başvuru formu doldurarak ve ayrı kayıt ücreti ödeyerek bir veya daha fazla ödül kategorisine başvuru yapabilirler.

4. Son başvuru tarihine kadar tüm başvuru sürecini tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

5. Ödül başvuru formunu doldurarak, yarışmaya katılmaya hakkınız olduğunu ve gerekli bütün evrak, izin ve yetkileri temin ettiğinizi onaylamış olursunuz.

6. Jürinin kararı nihaidir ve adaylarla müzakereye ya da tartışmaya açık değildir. Jüri tarafından kendi kategorilerinde birinci seçilen adaylar ödül töreni sırasında açıklanır. Finalistler, başvurdukları kategoride finale kaldıkları konusunda önceden bilgilendirilir.

7. Sürdürülebilirlik Akademisi ödüllere başvuru ve maliyetle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

8. Ödüller takas ya da iade edilemez, değiştirilemez, devredilemez, nakde veya başka bir ödüle çevrilemez.

9. Kaybolan, geciken, yanlış yönlendirilen, tamamlanmamış ya da herhangi bir teknik nedenden ötürü ulaşmamış başvurular için kurumumuz sorumluluk kabul etmez. Başvuru girişinin yapılmış olması, başvurunun ilgili birime ulaştığına kanıt teşkil etmez.

10. Sürdürülebilirlik Akademisi okunaksız olan ya da kayıt kriterlerine uymayan başvuruları değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar.

11. Başvurular ve projeler, başvuruyu yapan kişi ya da kurumun orijinal ürünü olmalıdır. Başvuru yapılan projede eğer ki intihal var ise proje otomatik olarak elenmiş sayılır.

12. Sürdürülebilir İş Ödülleri ile ilgili her bir kategori içerisindeki yarışmayı kazanan ve ön listeye girmiş olan kurumların hepsi, tanıtım amaçlı olarak proje isimlerinin yayınlanmasına ve Ödül Töreni’nde çekilen; ses, görüntü, film ve fotoğraflarının yayınlanmalarına izin vermiş sayılır. Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ait herhangi bir platformda, web sitesi de dâhil; reklam amaçlı olarak bu bilgiler kullanılabilir. Bunun için de adaylara herhangi bir ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu değildir.

13. Kayıt olmuş başvuru veya projeler gönderen kişi ya da kurumlara geri gönderilmez.

14. Başvuru sahibi olan ismi belirtilen kişiler ya da kurumlar, o başvuru üzerindeki telif hakkını ellerinde bulundurmaktadır. Eğer proje sahibi başvurudaki belirtilen isimden farklı bir kişi ya da kurumsa, başvuru sahipleri; başvuruyla ilgili bütün telif haklarına sahip olduklarına dair proje sahibinden garanti almalıdır. Sürdürülebilirlik Akademisi yapılan bu atama ile ilgili kanıt isteme hakkına sahiptir.

15. Sürdürülebilirlik Akademisi ödüllere aday olmanın sonucunda oluşabilecek herhangi bir zarar, kayıp, borç, yaralanma, uğranılan hayal kırıklığı, ya da sıkıntılar ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

16. Sürdürülebilirlik Akademisi başvuruları/projeleri yayımlamak ya da sergilemek zorunda değildir.

17. Sürdürülebilirlik Akademisi, başvuru yapan kurumların son onayını almadan, başvuru formunda yer alan bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflara ifşa etmez. Başvuru yapan kurumun ayrıntılı bilgileri, ödül ile ilgili jüri görüşmeleri dışında onay alınmadan başka hiçbir amaç ile kullanılmaz. Jüri üyeleri üçüncü şahıs durumunun dışında kalmaktadır.

18. Sürdürülebilirlik Akademisi’nin her Ödül başvurusunu geçerli sayarak değerlendirmeye almayı kabul etmesi halinde, her başvuru sahibi kurum; a) Projeleri ön listeye kalma ve ödül alma durumu halinde Sürdürülebilirlik Akademisi’ne ait platformlarda kurum ve proje isminin kullanılmasına izin vermiş sayılır. b) Projeleri ön listeye kalma ve ödül alma durumu halinde Akademi’nin, başvuru sahibi kurumun ödül başvuru formunda yer alan ilgili kişisi tarafından verilen son onayı sonrasında başvuruları kapsamlı olarak (içerik ile) kopyalama, düzenleme, sergileme, yayınlama ve ödüller ile alakalı tanıtım amaçlı alanlarda kullanmasına izin vermiş sayılır. c) Başvuru sahibi tüm kurumlar, sundukları projenin orijinal olduğunu ve herhangi bir üçüncü partinin telif haklarını çiğnemediğini garanti eder.

19. Sürdürülebilirlik Akademisi kendi kontrolü dışında meydana gelen nedenlerden ötürü (buna sahtekârlıktan şüphelenildiği, beklenildiği ve sahtekârlık yapıldığı durumlar ile yangın, sel, fırtına, ölüm, grev, protestolar veya önlenemez kazalar dâhildir) ödül törenini öncesinde bilgi vermeksizin erteleme, değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutar.

20. Sürdürülebilir İş Ödülleri organizatörü Sürdürülebilirlik Akademisi – Maslak Mah. Sanatkarlar Sokak Maslak Eclipse E Blok Kat 5 Sarıyer – İstanbul, Türkiye.